Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Jeśli jesteś naszym klientem, subskrybentem wiadomości lub gościem witryny, powierzasz nam swoje dane osobowe. Jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z ochroną danych osobowych, polityką i prawami, które masz w związku z RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Kto jest administratorem?

Jesteśmy Academia Juntos LLC z siedzibą pod adresem 2232 Dell Range Blvd Ste 245, Cheyenne, WY 82009, EIN: 32-0605657, 

która prowadzi stronę internetową www.psiaszkolaonline.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator, tj. Określamy, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane i w jakim celu, na jak długo oraz wybieram innych przetwarzających, którzy pomogą nam w przetwarzaniu.
Informacje kontaktowe
Jeśli chcesz się z nami skontaktować podczas przetwarzania, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: pytania@psiaszkolaonline.pl

Deklarujemy

Oświadczamy, że jako administrator danych osobowych przestrzegamy wszystkich obowiązków prawnych wymaganych przez obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawę o ochronie danych osobowych i RODO, a zatem:
przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie uzasadnionego powodu prawnego, w szczególności uzasadnionego interesu, wykonania umowy, zobowiązania prawnego lub udzielonej zgody,
wypełniamy obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 RODO, jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych,
umożliwiamy i wspieramy Cię w wykonywaniu i egzekwowaniu Twoich praw wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.

Zakres danych osobowych i cele przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe, które sam nam powierzasz, z następujących powodów (w celu spełnienia tych celów):
➤ świadczenie usług, wykonanie umowy
Twoje dane osobowe w zakresie: e-mail, absolutnie musimy wypełnić umowę (np. wysłanie dostępu do aplikacji, wysłanie kursu online itp., dostawa towarów).
Ke księgowość
Jeśli jesteś klientem, pilnie potrzebujemy twoich danych osobowych (danych do fakturowania), aby spełnić prawne zobowiązania dotyczące wydawania i rejestracji dokumentów podatkowych.
➤ marketing - wysyłanie biuletynów
Używamy twoich danych osobowych (e-mail i imię), płci, tego, co klikasz w e-mailu i kiedy najczęściej je otwierasz, w celu marketingu bezpośredniego - wysyłania wiadomości biznesowych. Jeśli jesteś naszym klientem, robimy to z uzasadnionego interesu, ponieważ rozsądnie zakładamy, że jesteś zainteresowany naszymi wiadomościami przez okres 10 lat.
Jeśli nie jesteś naszym klientem, wysyłamy Ci biuletyny tylko za Twoją zgodą, na okres 10 lat. W obu przypadkach możesz odwołać tę zgodę, korzystając z linku anulowania subskrypcji w każdym wysyłanym e-mailu.
Souhlas zaawansowany marketing zgody
Tylko za twoją zgodą możemy wysyłać ci inspirujące oferty od stron trzecich lub używać adresu e-mail, na przykład do remarketingu i kierowania reklam na Facebooku przez okres 5 lat. Można to oczywiście cofnąć w dowolnym momencie za pomocą naszych danych kontaktowych.
Documentation dokumentacja fotograficzna, referencje, wydarzenia na żywo, warsztaty
Tylko za Twoją zgodą możemy wykorzystywać twoje zdjęcia, referencje, opinie itp., Dopóki sam nie cofniesz zgody.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okresy przedawnienia, chyba że prawo przewiduje dłuższy okres ich przechowywania lub nie postanowiliśmy inaczej w szczególnych przypadkach.

Ciasteczka

Podczas przeglądania naszej strony internetowej rejestrujemy Twój adres IP, czas pozostawania na stronie i z której strony przychodzisz. Używamy plików cookie do pomiaru ruchu na stronie i dostosowujemy wyświetlanie stron internetowych jako nasz uzasadniony interes administratora, ponieważ uważamy, że dzięki temu możemy zaoferować Ci jeszcze lepsze usługi.
Reklamowe pliki cookie ukierunkowane na przetwarzanie będą przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika.
Na naszej stronie internetowej można również przeglądać w trybie, który nie pozwala na gromadzenie danych osobowych. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie na swoim komputerze.
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Chronimy dane osobowe w jak największym stopniu przy użyciu nowoczesnych technologii, które odpowiadają poziomowi rozwoju technicznego. Chronimy je tak, jakby były nasze. Podjęliśmy i utrzymujemy wszelkie możliwe (obecnie znane) środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu twoich danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Nasi pracownicy i współpracownicy mają dostęp do twoich danych osobowych. Aby zapewnić określone operacje przetwarzania, których nie jesteśmy w stanie zapewnić samodzielnie, korzystamy z usług i aplikacji procesorów, którzy mogą chronić dane jeszcze lepiej niż my i specjalizują się w przetwarzaniu. Są to następujący dostawcy:
Simpleshop - fakturowanie
Pays and Comgate - bramki płatnicze
Facebook - piksel FB, manychat
Google - Google Analytics
Mailerlite - Dostawa e-mailem

Możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się na użycie innych aplikacji lub procesorów w celu ułatwienia i usprawnienia przetwarzania. Obiecujemy jednak, że w takim przypadku, wybierając, będę stawiać procesorowi co najmniej takie same wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości przetwarzania, jak ja.
Transfer danych poza Unią Europejską
Przetwarzamy dane wyłącznie w Unii Europejskiej lub w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzja Komisji Europejskiej.
Twoje prawa w związku z ochroną danych osobowych
Masz wiele praw w zakresie ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: pytania@psiaszkolaonline.pl.
Masz prawo do informacji, które są już wypełnione na tej stronie informacyjnej, zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych.
Dzięki prawu dostępu możesz do nas zadzwonić w dowolnym momencie, a my w ciągu 14 dni dowiemy się, jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego.
Jeśli coś się dla Ciebie zmieni lub okaże się, że Twoje dane osobowe są nieaktualne lub niekompletne, masz prawo do dodawania i zmiany danych osobowych.
Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, jeśli uważasz, że przetwarzamy twoje niedokładne dane, uważasz, że przetwarzamy je nielegalnie, ale nie chcesz usunąć wszystkich danych lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu.
Możesz ograniczyć zakres danych osobowych lub cele przetwarzania. (Na przykład rezygnując z subskrypcji biuletynu, ograniczasz cel przetwarzania do wysyłania wiadomości biznesowych).

Prawo do przenoszenia

Jeśli chcesz wziąć swoje dane osobowe i przekazać je komuś innemu, będziemy postępować w taki sam sposób, jak w przypadku korzystania z prawa dostępu - z wyjątkiem tego, że przekażemy ci informacje w formie do odczytu maszynowego. Potrzebujemy tutaj co najmniej 30 dni.
Prawo do usunięcia (zapomniane)
Twoje następne prawo to prawo do usunięcia (zapomnienia). Nie chcemy Cię zapomnieć, ale jeśli chcesz, masz do tego prawo. W takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe z naszego systemu, a także z systemu wszystkich podprocesorów i kopii zapasowych. Potrzebujemy 30 dni na zabezpieczenie prawa do usunięcia.
W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani prawnie i na przykład musimy zarejestrować wydane dokumenty podatkowe na okres określony przez prawo. W takim przypadku usuniemy wszystkie takie dane osobowe, które nie są związane innymi przepisami. Powiadomimy Cię e-mailem o zakończeniu usuwania.

Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uważasz, że nie przetwarzamy twoich danych zgodnie z prawem, masz prawo w dowolnym momencie skontaktować się z biurem ochrony danych osobowych. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli najpierw poinformujesz nas o tym podejrzeniu, abyśmy mogli coś z tym zrobić i naprawić wszelkie błędy.
Zrezygnuj z wysyłania biuletynów i wiadomości biznesowych
Wysyłamy Ci e-maile z inspiracją, artykułami lub produktami i usługami, jeśli jesteś naszym klientem w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Jeśli nie jesteś jeszcze klientem, wyślemy Ci go tylko za Twoją zgodą. W obu przypadkach możesz anulować subskrypcję naszych wiadomości e-mail, klikając link anulowania subskrypcji w każdym wysyłanym e-mailu.
Tajność
Pragniemy zapewnić, że nasi pracownicy i współpracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych i środków bezpieczeństwa, których ujawnienie zagroziłoby bezpieczeństwu danych osobowych. Jednocześnie poufność ta obowiązuje nawet po zakończeniu naszych stosunków umownych z nami. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym stronom trzecim bez Twojej zgody.

Te zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od 1.1.2020